מפקד נעם - יצאנו לדרך!

אגרת לתומכי מפלגת נעם

יצאנו לדרך לפני כחצי שנה;
מתוך ההכרח להשמיע קול אחר וצלול בשדה הפוליטי והציבורי של מדינתנו היקרה,

מתוך ההכרח להודיע בשער בת רבים, כי ישנם מהלכים נסתרים שמטרתם לסכן את מדינתנו האהובה באיבוד הזהות הלאומית – יהודית שלה, ולהפכה למדינת כל אזרחיה.

מתוך ההכרח להודיע ולהזהיר, כי ישנם מהלכים שקטים וגלויים שמטרתם לאבד את צלם האנוש הבסיסי ביותר שלנו – "זכר ונקבה בראם", משפחה = אבא + אמא + ילדים – ולשנות לנו את התודעה הפשוטה והטבעית שהמשפחה הנורמלית היא יסוד קיומו של העם לדורי דורות.

מתוך ההכרח להטמיע תהליך אמיתי שיוביל לשינוי הגישה של מנהיגנו שיאזרו עוז ויתמודדו פנים אל פנים וללא מורא, מול זרועותיה ההרסניות של "ממשלת העומק" בעלת תפיסת העולם הפוסט מודרנית, המנסה להוביל להפיכה תרבותית ושלטונית במדינתנו היקרה.

יצאנו לדרך. ידענו שדרך ארוכה עוד לפנינו והבטחנו לעצמנו ולכם, כי לא נשקוט עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָך וִישׁוּעָתָך כְּלַפִּיד יִבְעָר (עפ"י ישעיהו ס"ב)

לצערנו, למרות רצוננו, לא הצלחנו להגיע לחיבורים ראויים לקראת הבחירות הקודמות, ועל אף מסירות הנפש והממון של אלפי הפעילים והתורמים, ולמרות החשיפה האדירה ומעגלי ההתעניינות הרחבים, ערב הבחירות האחרונות, לפי כל ההערכות שהיו בידינו, לא עמדנו במצב בו אנו עוברים את אחוז החסימה ולכן, כמה ימים לפני הבחירות, הודענו על פרישה מההתמודדות לכנסת.

הדרך הטבעית היא להתחיל מייד לאחר הבחירות בבניין הכוח של המפלגה, התפקדות, הקמת מוסדות, הקמת סניפים ויצירת מעגלי תמיכה שיבטיחו את הנוכחות של נעם בשדה הציבורי – פוליטי ויסללו את הדרך לכניסתה לכנסת בבחירות הבאות.

אך מחשבות לחוד ומציאות לחוד והנה אנו עומדים בפני מערכת בחירות נוספת, ללא שעומד בידינו הזמן הנדרש לבניין הכוח של המפלגה.

כל מי שמביט כה וכה רואה את החוסר הגדול בשדה הפוליטי ואת ההכרח להתמודד לכנסת. די אם נעלה על הכתב את חילול השבת הציבורי הפוצע כל מי שלב יהודי בקרבו, עת מונהגת בריש גלי, תחבורה ציבורית בשבת בערי ישראל, תחת כהונתם של שרי הפנים והתחבורה הבאים משורות הציבור הדתי והחרדי, ואינם מפעילים את סמכותם וכוחם לעצור זאת, ואין פוצה פה ומצפצף.

הקרנות וארגוני השמאל הרדיקאליים בהנהגת הקרן לישראל חדשה, מעמיקים את השפעתם ההרסנית במערכת החינוך, בצה"ל, ברשויות אכיפת החוק, במערכת הבריאות ובאמצעי התקשורת.
נוסף על זה, הרדיפה הגלויה והמכוערת של רשויות "שלטון החוק" אחרי ראש הממשלה, מהמוכשרים ומהנאמנים לעם ישראל שידענו עד היום, כאשר ברור לכל בר דעת שאין בינה לבין צדק ולא כלום.

לכן, ברור כי צריך את נעם בציבוריות, בכנסת ובממשלה.

עם זאת, הימים הם ימים גורליים לעמנו.

במהלך חצי השנה האחרונה נוכחנו לראות כי אף מפלגה איננה מתכוונת לטפל באופן סביר בבעיות יסוד אלו. נעם לקחה על עצמה משימה זו ומוכנה הייתה לשם כך לחיבורים פוליטיים, גם במערכת הבחירות הנוכחית. לצערנו, שיח הבחירות עד כה מעיד כי המפלגות השונות אינן ערות מספיק לסכנה הגדולה האורבת לפתחה של מדינתנו מצד "ממשלת העומק" בעלת התפיסה הפוסט מודרנית.

בנוסף, ראש הממשלה, נתון למתקפה חסרת תקדים של זרועות "ממשלת העומק" ובחירות אלו עשויות להיות מכריעות באשר ליכולתו להתמודד מולם ולהשיב מלחמה שערה.

עם כל הדחף הפנימי לפעול למען עמנו ולהתמודד לכנסת הנוכחית "בכל מחיר", ביודענו את גודל השעה ולמרות הקושי העצום, הכרענו שלא להתמודד בבחירות הקרובות ולהיערך מייד, כראוי וכמצופה מאתנו, על מנת להביא את השינוי המיוחל כבר בבחירות הבאות.

כאמור, מכיוון שאיננו רואים כל מפלגה ו/או תנועה פוליטית שמתכננת באופן רציני לטפל בסוגיות היסוד הללו, נפנה את כל כוחותינו ואת כל משאבינו לבניית התודעה הלאומית-יהודית ולבניית הכוח הציבורי על מנת להתמודד ולנצח, בבחירות הבאות, לכשתהיינה.

אנו נקיים בימים הקרובים כנס פעילים ראשון בו נפתח את מבצע ההתפקדות למפלגת נעם ונתחיל לבנות באופן יציב ויסודי את הבית הפוליטי לרבבות עמך בית ישראל הרוצים כל כך ללחום ולראות את השינוי המיוחל כבר בזמן הקרוב.

בהערכה רבה על האמון והתמיכה שלכם.
אבי מעוז, מפלגת נעם.

ממש נורמלי לשתף פוסטים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

  • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
    עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
    * וכן את החלטות מוסדותיה
  • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
  • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
  • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
    במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז