מפקד נעם - יצאנו לדרך!

אלדד רבינוביץ

67607373_340504966903287_7438141151963512832_n


עו"ד אלדד רבינוביץ, מספר 2 במפלגת נעם

בן 37, נשוי + 7.

יליד ירושלים, למד בתיכון הימלפרב, היה חניך ומדריך בבני עקיבא ובעזרא. התנדב בזיכרון מנחם ובקיבוץ 'ראשית' בירושלים.

למד בישיבות בית אל והר המור ושירת כלוחם בחטיבת הנח"ל
מתגורר בכפר התימנים (סילוואן) בירושלים ופעיל בביסוס וחיזוק ההתיישבות.

עורך דין, עוסק בגאולת קרקעות וסוגיות של ריבונות ישראלית במזרח ירושלים. בנוסף עוסק בשנים האחרונות בסוגיות משפטיות של זהות יהודית, סמכויות הרבנות הראשית ושמירה על הכותל.

אז למה נעם?

"הצטרפתי לנעם כי אני לא יכול לשתוק עוד על הכפייה התרבותית במימון זר וההשתלטות על חינוך ילדינו, הזלזול במסורת של העם שלנו והפגיעה באופי היהודי הטבעי של המדינה. המדינה עליה חלמנו אלפי שנים".

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

  • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
    עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
    * וכן את החלטות מוסדותיה
  • ידוע לי כי דמי החבר השנתיים, במועד חתימתי על טופס זה, הינם בסך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
  • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
    במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז