למה נעם?

מבט עומק

למה נעם?

ניסיונות ההפיכה של השמאל הקיצוני – עמדת מפלגת נעם הצעת החוק שאוסרת עזרה וסיוע פסיכולוגי למבקשים לקיים חיי משפחה טבעיים, שעברה השבוע בקריאה טרומית

מבט עומק

המלך יעננו ביום קוראנו- דודי וכטל

(פורסם בערוץ 7 בתאריך כ"ו אדר תש"פ) 1. "התנגד מאוד לגילוח הזקן, גם באופן המותר, ולגידול בלורית, והעיר על זה לבני הישיבה שבאו מחו"ל.

אבי מעוז
מבט עומק

נותנים את הנשמה למדינה – אבי מעוז

(פורסם בתמצית בעיתון בשבע בתאריך כ"ה שבט תש"פ) סיסמת הבחירות הישנה והטובה – "נותנים את הנשמה למדינה. המפד"ל", מלבד היותה מוצלחת מבחינה שיווקית, קליטה

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

  • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
    עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
    * וכן את החלטות מוסדותיה
  • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
  • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
  • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
    במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז