דו”ח משרד המשפטים

המקום המרכזי בו מורגשת תופעת ה-“דיפ סטייט” Deep state (=שלטון צללים/ממשלת העומק) הוא הזירה המשפטית בה יש כח לפקידים ויועצים משפטים לעצור את ההחלטות של

המשך קריאה

דו”ח משרד המשפטים

המקום המרכזי בו מורגשת תופעת ה-“דיפ סטייט” Deep state (=שלטון צללים/ממשלת העומק) הוא הזירה המשפטית בה יש כח לפקידים ויועצים משפטים לעצור את ההחלטות של נבחרי הציבור על ידי טיעונים משפטיים. לכן, ישנה חשיבות גדולה לעקוב אחר תהליכי ההכשרה שעוברים פקידי משרד המשפטים, המתוארים בפרק הראשון של הדוח.
בחלקו השני של הדוח אנו מתמקדים בשיתוף הפעולה של משרד המשפטים עם ארגוני שמאל מובהקים, כאן מתבטאת היכולת של ארגוני השמאל להוביל מדיניות ממשלתית שנוגדת את תפיסת הממשלה באמצעות שלטון הפקידים.