מה אנחנו הולכים לעשות בבחירות?
מה חסר לנו בעם ישראל? חסר לנו חיילים? כלכלה? חסר לנו מי אנחנו! למה אנחנו מחוברים! מה עושה לנו רעל בעיניים!
לצערנו היום מלמדים את הילדים שלנו לא ככה, מלמדים אותם נצרות ודברים מזעזעים.
יש רק ח”כ אחד שלא מפחד מאף אחד, ונאמן לעצמו, לרב לשו, שומע לגדול הדור, ואומר את האומר של הנשמה שלנו.
הוא אומר “מדינה יהודית” וזה נשמע ונשמע.
כולנו צריכים לתת לזה את הכח. הוא האיש, איש אמת, בעל מוסר, בעל מידות, לא מפחד מאף אחד.
זה מי שיושיע אותנו ואת הדורות הבאים.
להגיד את הדברים החודרים האלה, להפנים את הדבר הזה, ועם שמחובר לעצמו יכול להתמודד עם כל האתגרים! ויהיו לו הכי כיף!