מפקד נעם - יצאנו לדרך!

התכנית להבראת מערכת החינוך

מערכת החינוך על סף קריסה. לא קריסה כלכלית, קריסה ערכית.
מתעסקים בחמש יחידות, מקנים כלים שישמשו את הילדים כשיגדלו, עושים את זה מצוין.

אבל הערכים.

מערכת החינוך של ישראל 2019 מחנכת ילדים להיות אוריניים, מתקדמים, נאורים, אוניברסליים. יהדות אאוט, ליברליזם אין.
בלי שאף אחד הצביע על זה, בלי לשאול שום שר או חבר כנסת, הסתננו הארגונים הפוסט-ציוניים והחריבו כל חלקה טובה במערכת החינוך.

נעם תביא תכנית הבראה.

נחזיר את המושכות של החינוך הערכי לידיים של המדינה.
כל העמותות והקבוצות שממומנות על ידי גופים לא ישראליים יוצאו לחלוטין ממערכת החינוך. אנחנו לא צריכים את האיחוד האירופי והקרן החדשה בתור המורים של ילדינו.

מערכת החינוך תלמד את ילדינו יהדות, מסורת ישראל, היסטוריה ישראלית. ילדינו יגדלו מחוברים לשורשים שאנו צמחנו מהם. עם, מדינה, מסורת, עבר ועתיד.
מי שירצה ללמד את ילדיו שהפוך זה ישר ו'גאוה' זה טבעי – יתכבד ויקים בית ספר פרטי. 
החינוך הערכי יקבל מקום מרכזי. מערכת החינוך קיימת בשביל לחנך, ורק אחר כך בשביל ללמד. 
נלמד על עם ישראל, העם שהביא לעולם את האמונה באל אחד, שבישר לעולם על התנ"ך ועל המוסר. העם שכיבד את האישה כשבכל העולם היא נחשבה לשפחה, העם שבישר על החירות והיציאה מבית עבדים. נלמד על מוסר הנביאים, על ציונות ומסירות נפש להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל.
נלמד שאהבת כל אדם היא בשורה ישראלית, מאז אברהם אבינו שלימד את כל העולם על אהבה שמגיעה עד לסדום, אבל לא מוותרת על שום ערך בשם האהבה הזאת.

מצביעים נעם. מחזירים את הזהות הנורמלית שלנו!

ממש נורמלי לשתף פוסטים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

  • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
    עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
    * וכן את החלטות מוסדותיה
  • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
  • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
  • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
    במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז