בריאיון לבועז גולן בערוץ 14, קרא מעוז להכניס גם את הבית היהודי לאיחוד גדול בציונות הדתית, ומה הוא חושב על המתמודדים האחרים לראשות הממשלה?