אתם חושבים עליהם 24/7.
אוהבים אותם ודואגים שלא יחסר להם דבר.
שרק יהיו לכם בריאים ומאושרים.
אך האם את החינוך של הילדים שלכם תפקירו לידיה של מרב מיכאלי?