דו”ח משרד המשפטים

המקום המרכזי בו מורגשת תופעת ה-“דיפ סטייט” Deep state (=שלטון צללים/ממשלת העומק) הוא הזירה המשפטית בה יש כח לפקידים ויועצים משפטים לעצור את ההחלטות של

המשך קריאה

צעירות נעם במחווה מרגשת לנשותיהם של הרבנים הראשיים לישראל

קבוצה של בנות מ"צעירות נעם' הגיעו לביתם של הרבנים הראשיים לישראל כדי להביא לנשותיהם משלוח מנות אליו צירפו מכתב תודה. "הרבנית עומדת מאחורי הרב הנמצא בחוד החנית של המאבק

מספר בנות מקבוצת ‘צעירות נעם’ הגיעו לביתם של הרבנים הראשיים לישראל הגאון רבי יצחק יוסף, ולהרב דוד לאו כדי להביא לנשותיהם משלוח מנות.

למשלוח המנות צירפו הנערות מכתב בו הביעו את הערכתן הגדולה כלפי הרבניות, והוסיפו כי הן לא ישקטו עד אשר סמכויותיה של הרבנות הראשית יהיו אך ורק בידיה ללא התערבות גורמים חיצוניים.

לשון המכתב: “אנו נוער בנות של מפלגת נעם, המחוברות לערכי המפלגה ולאידיאלים העומדים ביסוד הקמתה ופועלות למען קידומם של ערכים אלה. מתוך דאגה לעם ישראל ומדינת ישראל חשוב לנו שערכים של זהות יהודית, לאומיות, משפחה, מסורת ומורשת ימשיכו להיות הדגל של המדינה. הרבנית עומדת מאחורי כבוד הרב הנמצא בחוד החנית של המאבק הזה.

בימים אלו, בהם המדינה בבחינת “ונהפוך הוא” – במקום ממשלה שתדאג לזהות היהודית של המדינה, קמה ממשלה שמגמתה לקדם מדינת כל אזרחיה. אנו מחזקות את ידיך ואומרות יחד איתך: אנו רוצות כשרות ששייכת לרבנות הראשית. אנו רוצות גיור אך ורק על ידי הרבנות הראשית. אנו רוצות כותל אחד המנוהל על פי הרבנות הראשית, לכל אורכו. אנו רוצות נישואין רק דרך הרבנות הראשית. אנו רוצות סמיכת דיינים ורבנים על פי הרבנות הראשית.

נמשיך ללכת לאור גדולי רבותינו, שכתבו כבר לפני עשרות שנים: “כל רבני האסיפה (לכינונה של הרבנות הראשית) כולם עומדים חזקים מצור נגד כל רוח מחבל ומהרס, נגד כל מי שרוצה לנגוע בדין ומשפט תורתנו הקדושה ובמנהגי ישראל הקדושים, אפילו כמלוא נימא” (אגרות הראי”ה) “על חילול השם הנורא, של ההתעללות המחפירה הזו, מצד אישים או מצד הממשלה, ביחס לרבנות הראשית לישראל, בכפיה, במישרין ובעקיפין, לסידור ענייניה של הרבנות שלא מדעתה ובניגוד לדעת בעליה הלוא אי אפשר לשתוק! … ייאמר ברור: כפייה לסידור ענייני הרבנות הראשית מצד גורמים מחוצה לה שלא כדעתה – דעת תורה – לא תקום ולא תהיה!” (הרצי”ה קוק זצ”ל).

הרבנות הראשית שומרת על אחדותו של העם ועל קיום תורת ה’ כהלכה במדינה. לא נחשה ולא נשקוט עד אשר תוחזר עטרה ליושנה וסמכויותיה של הרבנות הראשית יהיו אך ורק בידיה, ללא התערבות של גורמים חיצוניים.

*