מהי בריאות ומהו טבע?


כב’ נשיא המדינה בן למשפחה ביתרית שורשית, נצר למשפחת ריבלין המפוארת, מתלמידי הגר”א אשר עלו לחונן את הארץ לפני מאות שנים בציפיית גאולה בפועל ממש, נכנע לטרור הלה”טבי הגאה.


אמירתו האומללה של נשיא המדינה, במפגש עם ארגוני “הגאים” – כאילו מעשי התועבה של משכב זכר, אשר כל בר דעת מבין שאין העולם יכול להתקיים על ידיהם והם הורסים את מוסד המשפחה שהוא התשתית לכל החברה האנושית, הם דבר מקובל וטבעי – היא קצה הקרחון של תהליך טשטוש הזהויות שמוביל בית הנשיא כבר כמה שנים.


לצערנו הרב, נשיא המדינה הפך להיות שופרה הרם והנכבד של תרבות הפוסט מודרנה. לדידו, אין כיום משמעות למושג הטבעי של משפחה = איש + אישה + ילדים. לדידו, אין משמעות למושג עם יהודי לעומת עמים אחרים. אין זהות ייחודית לא לאיש, לא לאישה ולא לעם. אנה אנו באים ???


בדו”ח המצורף סקרנו את פרוייקט “תקווה ישראלית” – התכנית המקיפה שמוביל ומקדם בית הנשיא עם ארגוני שמאל רדיקליים לטשטוש הזהויות במדינת ישראל.
עד היום “התקווה” היתה ההמנון של עם ישראל ושל מדינת ישראל. “כל עוד…נפש יהודי הומיה”, התקווה היתה “להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים”. לצערנו הרב, בית הנשיא מפתח תקוות ישראליות מחודשות שעניינם ומטרתם טשטוש מושגי העם וטשטוש זהויות היחידים.


מפלגת נעם תתייצב לימין העם היהודי ומדינת ישראל, גם במקומות שאחרים נכנעו לטרור. אנו נשמור מכל משמר על מושגי היסוד שלנו : הזהות הלאומית והזהות האישית – משפחתית.


חוזרים הביתה , מתפקדים לנעם