ח”כ מעוז: זו הבעיה היסודית ביותר שממנה נובעות כל היתר

בחוג בית ביישוב מבוא חורון הסביר יו”ר נעם, ח”כ אבי מעוז (הציונות הדתית), כי מפלגת נעם קמה בעקבות ההבנה שהפגיעה העמוקה בזהות היהודית היא הבעיה הגדולה ביותר עמה יש להתמודד היום, וכמעט אין בין חברי הכנסת הימניים מי שעוסק בה באופן מלא