בס"ד                                                                                                                                                                                                                                     כ"ז שבט התשפ"א

 

לפעילי נעם היקרים

שלום וברכה,

 

כסיכום לפעלה של נעם במערכת הנוכחית עד כה, ניתן לומר ששמחתנו על האחדות הבין-מפלגתית מהולה בצער על אי השתתפותה של מפלגת הבית היהודי באחדות זו. אנו מצידנו השתדלנו לעשות את המיטב כדי שהאחדות בציבור הדתי-לאומי תהיה שלמה, ועמדנו לצורך כך בקשר רצוף עם כל הנוגעים בדבר, אולם לצערנו לא הסתייע הדבר.

 

אמנם למרות זאת – דבר גדול נפל בישראל: הופיע בשדה המערכה הפוליטי כח משמעותי המייצג את סיסמתה הוותיקה של תנועת "המזרחי" – "ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל". כך שבסופו של דבר, גם אם בכלים פוליטיים אחרים, יוסיף ויישמע מעל בימת הכנסת הקול המאחד את יסודות הקודש של האומה ולוקח אחריות על החתירה להופעתם השלמה בחיינו הציבוריים.

 

לאור המצב הפוליטי הנוכחי הולך ומסתמן תרחיש ולפיו חיבור פוליטי-אמוני זה הוא אשר יכריע את הכף בע"ה בבחירות הקרובות להקמת ממשלה שתנהיג את העם בצורה בריאה יותר, היונקת משורשינו הנצחיים.

עם כל הערכתנו לשותפינו למהלך – יודגש כי אין המדובר באיחוד המפלגות אלא בריצה משותפת לכנסת במסגרת מה שקרוי "בלוק טכני" המאגד מפלגות שונות לרשימה אחת באופן שימקסם את הכח הפוליטי של כל מפלגה מִבֵּין מרכיבות הרשימה ויאפשר לכל אחת מהן לקדם את השקפת עולמה ואת סדר-היום הציבורי בו היא מאמינה.

 

אין בַּריצה ברשימה אחת כדי לעמעם את המסר הייחודי של כל מפלגה, הן במהלך קמפיין הבחירות והן במשא-ומתן ובתהליך הרכבת הממשלה והכנסת שלאחריהן. נעם תשמיע ברמה את קולה הקורא לשמירה על זהותה היהודית של המדינה לא כהצהרת-כוונות כוללנית אלא באופן שיתבטא בשמירה על פרהסיה יהודית באמצעות הסברה וחקיקה מתאימות. בד בבד תמשיך נעם להיאבק בניסיונם של ארגונים שונים להטמיע בציבוריות הישראלית מאחורי הקלעים השקפות עולם הזרות לרוח ישראל. ניסיון שפרי הבאושים שלו מתפרץ בבלבול, בניכור, ובהרס-העצמי ההולך וניכר במערכות החינוך והמשפט, בערעור יסודות המשפחה הישראלית ובשנים האחרונות אף במערכת הביטחון.

 

מקומו של נציג נעם ברשימה הוא כידוע המקום השישי. בשלב מוקדם זה של המערכה האתגר עדיין גדול, אם כי אנחנו מאמינים כי מתוך עבודה מאומצת, ובמקרה הצורך גם על בסיס התחייבות שותפותינו ליישם את החוק הנורבגי – נוכל לעמוד במשימה לא-פשוטה זו ולהכניס לבית המחוקקים הישראלי אמירה מקורית ורעננה של תורת חיים החותרת להתממש בכל מרחבי החיים.

 

עת להתגייס! אנו בראשית הדרך, אולם כבר בתקופה הקרובה יידרש ויסייע כל מאמץ של כל המזדהים עם דרכנו, דרך יחודית בה ההתמודדות עם כל אתגרי השעה של שמירת הארץ וביטחון יושביה, תיקון מערכת המשפט ועוד, נובעת מראִיה תורנית הפועלת לקדם את ראשית צמיחת גאולתנו מתוך החיבור לשורשיה להיות עץ חיים איתן ופורח.

 

בברכת חברים

אבי מעוז

יו"ר נעם