מפקד נעם - יצאנו לדרך!

צבא במלכוד
הטמעת חשיבה מגדרית בצה"ל
ככלי לשינוי חברתי ופוליטי בישראל

"בינתיים המשיכה חבורה של קצינות בכירות ונחושות לדחוף קדימה. בזמן שהגברים היו טרודים בשטחים ובלבנון, נותרו קצינות הח"ן הראשיות (שם התפקיד שונה באחרונה ליוהל"ן, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים) ממוקדות במטרה. התא"ליות אורית אדטו, סוזי יוגב, דבורה חסיד והיועצת הנוכחית, תא"ל יהודית גריסרו (2007), קידמו את שילוב הנשים כלוחמות.
"המטכ"ל פשוט לא הצליח לעקוב", מודה כיום אחת מהן."מתחת לאפם עשינו מהפכה"."

"מי צריך לוחמות", עמוס הראל, הארץ, 26/04/2007


ממש נורמלי לשתף פוסטים.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

  • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
    עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
    * וכן את החלטות מוסדותיה
  • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
  • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
  • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
    במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז