“בינתיים המשיכה חבורה של קצינות בכירות ונחושות לדחוף קדימה. בזמן שהגברים היו טרודים בשטחים ובלבנון, נותרו קצינות הח”ן הראשיות (שם התפקיד שונה באחרונה ליוהל”ן, יועצת הרמטכ”ל לענייני נשים) ממוקדות במטרה. התא”ליות אורית אדטו, סוזי יוגב, דבורה חסיד והיועצת הנוכחית, תא”ל יהודית גריסרו (2007), קידמו את שילוב הנשים כלוחמות.
“המטכ”ל פשוט לא הצליח לעקוב”, מודה כיום אחת מהן.“מתחת לאפם עשינו מהפכה”.”

“מי צריך לוחמות”, עמוס הראל, הארץ, 26/04/2007