מפקד נעם - יצאנו לדרך!

התכנית שלנו

חלק א' - יעדי הדגל של תכנית נעם

מתוך הבנה שנגד מדינת ישראל ועם ישראל מתנהלת מלחמת תודעה ביוזמת מדינות זרות וקרנות זרות המנסות להנדס מחדש את עולם המושגים הבסיסיים והנורמליים, תדרוש נעם שתי דרישות מרכזיות המשלימות זו את זו. 

א. הקמת ”מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל“ (מג“ן הע“ם).
ב. הקמת ”מטה לחיזוק הרוח והערכים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי“ (מח“ר).

מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל (מג“ן הע“ם)

המטרה:

לשנות ערכים ולפגוע בחוסן הלאומי (בדגש על מערכת החינוך, ארגוני חוץ הפועלים בצה“ל,
תוכניות לעובדי מדינה ולמשפטנים וגורמי תרבות רשמיים במדינה).

המשימה:

המטה יפעל לחשיפה ולניטור של כל המעורבויות הזרות שיש כיום במערכות למיניהן וימנע מעורבויות עתידיות כאלו.

המבנה ואופן הפעולה:

 • המטה יפעל כיחידת סמך במשרד ראש הממשלה. המטה יתוקנן ויתוקצב כדוגמת המטה לדיור ובהתאם למשימות הייחודיות שלו.
 • על פעילות המטה יופקד שר ללא תיק במשרד ראש הממשלה. השר יהיה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני.
 • המטה הלאומי יפעל בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון והמודיעין: צה“ל, השב“כ והמוסד.
 • המטה יפעיל מומחי איתור מידע ומודיעין ומומחי ניתוח מידע, בין היתר מקרב יוצאי יחידות מודיעין מובחרות, והם יבדקו בבדיקות שיטתיות ומקיפות את כל רשת המעורבות של ממשלות זרות ושל בעלי הון אנטי-ישראליים ויצביעו על כל מעורבות שכזו במימון ארגונים הפועלים בישראל, בהפעלתם או בשיתוף פעולה עימם.
 • סמכות המטה תהיה מכוח החלטת ממשלה (ובהמשך ייתכן שאף בחקיקה ראשית) לאסור על כל שיתוף פעולה שהוא עם ארגון שעל פי נתוני המטה פועל במעורבות זרה נגד ערכי מדינת ישראל או מבקש לפגוע באינטרס הישראלי.
 • המטה יכין להחלטת ממשלה חקיקת חוק המונע מארגונים שגורמים זרים תומכים בהם לזכות במכרזים של משרד החינוך ושל צה“ל ומערכת הביטחון למתן שירותי חינוך, הדרכה וכו‘.
 • המטה יכין להחלטת ממשלה חקיקת חוק איסור מימון לימודים והכשרות לעובדי מדינה, לקציני צה“ל ולנבחרי ציבור ביוזמת גופים פרטיים או גורמים זרים וכו‘.

מטה לחיזוק הרוח והערכים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי (מח“ר)

המטה יוקם באותו מבנה ואופן שבו יוקם המטה בסעיף א‘ לעיל.

הנושאים שהמטה יעסוק בהם, בין היתר, יהיו אלו:

 • חיזוק ערך המשפחה והגברת הילודה.
 • חיזוק תודעת הצביון היהודי של המדינה.
 • חיזוק החינוך לערכי היהדות והציונות.
 • חיזוק תודעת הצבא היהודי המנצח – צה“ל.
 • חיזוק תודעת זכותנו הבלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל.
 • חיזוק תודעת ירושלים המאוחדת כבירת ישראל הנצחית.
 •  חיזוק תודעת הרבנות הראשית לישראל כסמכות היהודית הדתית העליונה במדינת ישראל.

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

 • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
  עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
  * וכן את החלטות מוסדותיה
 • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
 • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
 • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
  במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז