בעוד

היום מפסיקים לגמגם!

ימים ו

היום מפסיקים לגמגם!

שעות מפסיקים לשתוק, בקלפי.

התכנית שלנו

חלק א' - יעדי הדגל של תכנית נעם

מתוך הבנה שנגד מדינת ישראל ועם ישראל מתנהלת מלחמת תודעה ביוזמת מדינות זרות וקרנות זרות המנסות להנדס מחדש את עולם המושגים הבסיסיים והנורמליים, תדרוש נעם שתי דרישות מרכזיות המשלימות זו את זו. 

א. הקמת ”מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל“ (מג“ן הע“ם).
ב. הקמת ”מטה לחיזוק הרוח והערכים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי“ (מח“ר).

מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל (מג“ן הע“ם)

המטרה:

לשנות ערכים ולפגוע בחוסן הלאומי (בדגש על מערכת החינוך, ארגוני חוץ הפועלים בצה“ל,
תוכניות לעובדי מדינה ולמשפטנים וגורמי תרבות רשמיים במדינה).

המשימה:

המטה יפעל לחשיפה ולניטור של כל המעורבויות הזרות שיש כיום במערכות למיניהן וימנע מעורבויות עתידיות כאלו.

המבנה ואופן הפעולה:

 • המטה יפעל כיחידת סמך במשרד ראש הממשלה. המטה יתוקנן ויתוקצב כדוגמת המטה לדיור ובהתאם למשימות הייחודיות שלו.
 • על פעילות המטה יופקד שר ללא תיק במשרד ראש הממשלה. השר יהיה חבר בקבינט המדיני-ביטחוני.
 • המטה הלאומי יפעל בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון והמודיעין: צה“ל, השב“כ והמוסד.
 • המטה יפעיל מומחי איתור מידע ומודיעין ומומחי ניתוח מידע, בין היתר מקרב יוצאי יחידות מודיעין מובחרות, והם יבדקו בבדיקות שיטתיות ומקיפות את כל רשת המעורבות של ממשלות זרות ושל בעלי הון אנטי-ישראליים ויצביעו על כל מעורבות שכזו במימון ארגונים הפועלים בישראל, בהפעלתם או בשיתוף פעולה עימם.
 • סמכות המטה תהיה מכוח החלטת ממשלה (ובהמשך ייתכן שאף בחקיקה ראשית) לאסור על כל שיתוף פעולה שהוא עם ארגון שעל פי נתוני המטה פועל במעורבות זרה נגד ערכי מדינת ישראל או מבקש לפגוע באינטרס הישראלי.
 • המטה יכין להחלטת ממשלה חקיקת חוק המונע מארגונים שגורמים זרים תומכים בהם לזכות במכרזים של משרד החינוך ושל צה“ל ומערכת הביטחון למתן שירותי חינוך, הדרכה וכו‘.
 • המטה יכין להחלטת ממשלה חקיקת חוק איסור מימון לימודים והכשרות לעובדי מדינה, לקציני צה“ל ולנבחרי ציבור ביוזמת גופים פרטיים או גורמים זרים וכו‘.

מטה לחיזוק הרוח והערכים הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי (מח“ר)

המטה יוקם באותו מבנה ואופן שבו יוקם המטה בסעיף א‘ לעיל.

הנושאים שהמטה יעסוק בהם, בין היתר, יהיו אלו:

 • חיזוק ערך המשפחה והגברת הילודה.
 • חיזוק תודעת הצביון היהודי של המדינה.
 • חיזוק החינוך לערכי היהדות והציונות.
 • חיזוק תודעת הצבא היהודי המנצח – צה“ל.
 • חיזוק תודעת זכותנו הבלתי ניתנת לערעור על כל מרחבי ארץ ישראל.
 • חיזוק תודעת ירושלים המאוחדת כבירת ישראל הנצחית.
 •  חיזוק תודעת הרבנות הראשית לישראל כסמכות היהודית הדתית העליונה במדינת ישראל.

איך אפשר לעזור?

1. פשוט להרשם:

2. לתרום לקמפיין ״בחירות 2019״

3. לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות